Burslar

Eğitim ücreti ve banka bilgileri için tıklayınız.

Üniversiteye Giriş Sırasında Sağlanan Burslar:

Giriş Bursları:

TAM BURS: Tam Burs ile yerleşen öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz. Tam Burslu programlara Ankara il merkezi dışından yerleştirilen öğrencilerden; yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 3.000, diğer puan türlerinde ilk 30.000 içine giren öğrencilerin tümü, dört kişilik odalarda sabah ve akşam yemeği dâhil ücretsiz yurt hakkına sahiptir.

Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler, yurt imkânından yararlanmak istemezlerse kendilerine bir ödeme yapılmaz; daha sonra talep edenlere, imkânlar çerçevesinde yurt sağlanır.

%75 BURS: Üniversiteye %75 burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden öğrenim ücretinin %75’i alınmaz.

%50 BURS: Üniversiteye %50 burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden öğrenim ücretinin %50’si alınmaz.

%25 BURS: Üniversiteye %25 burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden öğrenim ücretinin %25’i alınmaz.

 

Uluslararası Bakalorya Bursu / Fransız Bakalorya Bursu:

Bu burs, üniversiteye YKS yolu ile yerleşen veya YKS puanı ile bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan ve Uluslararası Bakalorya veya Fransız Bakalorya diploma notu bulunanlardan, belirtilen puanı sağlayan öğrencilere verilir.

Uluslararası Bakalorya diploma notu 32-37 veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %25’i alınmaz.

Uluslararası Bakalorya diploma notu 38 ve yukarı veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %50’si alınmaz.

Uluslararası Bakalorya ve Fransız Bakalorya Bursu, İngilizce Dil Okulu'nda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yıldır. Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz. Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda harcamış olduğu yarıyıllar burs süresinden düşülür.

 

Bilim İnsanı Bursu:

Bilim İnsanı Bursu, liselerin Bilim İnsanı Programı’ndan mezun olup yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 3.000, diğer puan türlerinde ilk 30.000 içine giren öğrencilere verilir. Bu öğrencilerden öğrenim ücretinin %25’i alınmaz.

Bu burs, İngilizce Dil Okulu'nda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yıldır. Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz.

 

Sporcu Bursu:

Sporcu Bursu'na, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından tanınan spor dallarında A milli takım, genç milli takım veya kulüp düzeyinde A takım ve genç takımda (bölgesel lig takımları hariç) aktif olarak yer alan ve herhangi bir sakatlığı bulunmayan (bir yarıyılı aşmayan, kısa süreli sakatlık durumları hariç) öğrenciler başvurabilir. Başvuru sırasında milli veya kulüp müsabaka sonuçları ile kişisel referansların sunulması gerekmektedir. Sınamalı-yetersiz statüdeki öğrenciler başvuru yapamaz.

Sporcu Bursu'nu almaya hak kazanan öğrencilerden öğrenim ücretinin %50’si alınmaz. Burs bir yıl süre ile verilir ve Bu bursu alan öğrencilerden başvuru koşullarını sağlayanların, her akademik yılbaşında yeniden başvuru yapması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu burs, İngilizce Dil Okulu'nda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yıldır ve bursun devamı için akademik başarı koşulu aranır. Her eğitim-öğretim yılı için verilecek Sporcu Bursu kontenjanları ve bu bursların verileceği spor dalları, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir.

 

Kardeş Bursu:

Kardeş Bursu, TED Üniversitesinde İngilizce Dil Okulu'nda dâhil olmak üzere eş zamanlı olarak öğrenim gören kardeş öğrencilere verilen burs olup, Bursa hak kazanan kardeş öğrencilerden öğrenim ücretinin %10’u alınmaz.

Burstan, anne veya babası aynı kişi olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanabilir ve her iki öğrencinin de ücretli (burssuz) statüde olması gerekmektedir.

Burstan yararlanmak için akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapılması gerekmektedir. Burs bir yıl süre ile verilir ve bu bursu alan öğrencilerden başvuru koşullarını sağlayanlar, her akademik yılbaşında yeniden başvuru yapar ve değerlendirilir.

Bu burs, İngilizce Dil Okulu'nda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yıldır ve bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz.

 

Öğretim Sırasında Sağlanan Burslar:

Başarı Bursu:

Başarı Bursu, ücretli kısmi burslu lisans öğrencilerine verilir. Başarı Bursu'na hak kazanmak için TED Üniversitesi Lisans Öğrencileri için Burs Yönergesi’ndeki koşulların tümünün sağlanması gerekmektedir.

İngilizce Dil Okulu'ndan sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için bağlı oldukları programda belirtilen normal ders yükünü alıp, akademik yıl not ortalaması sıralaması itibarıyla okudukları programda ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan ve genel not ortalaması 3.0 ve 3.0’ün üstünde olan öğrencilere verilen burstur.

Başarı Bursu için hesaplanan akademik yıl ortalamasına, yaz öğretiminde alınan derslerin notları, başka programlardan saydırılan derslerin notları ve muafiyet sınavı ile alınan notlar dâhil edilmez; Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışında alınan normal ders yükü dâhildir.

İngilizce Dil Okulu'nu bir yarıyıl sonunda tamamlayan öğrenciler (irregular), diploma programına başladıkları üçüncü yarıyıl sonunda ve kayıtlı oldukları program bazında değerlendirilir.

Başarı Bursu'nun süresi bir yıldır ve her akademik yılbaşında yeniden değerlendirme yapılır. Başarı Bursu'nu kazanan öğrencinin ilgili bölüm başkanının sorumluluğunda haftada dört saat çalışması beklenir.

Başarı Bursu Oranları:

Birinci olan öğrenci, öğrenim ücreti ödemez.

İkinci olan öğrenci, öğrenim ücretinin %75’ini ödemez.

Üçüncü olan öğrenci, öğrenim ücretinin %50’sini ödemez.

Üniversiteye kısmi burs kontenjanı ile yerleşen öğrencilerden, kısmi bursu ile aynı oranda Başarı Bursu'na hak kazanan öğrencilere öğrenim ücretinden %10 indirim yapılır.

Bu burs, İngilizce Dil Okulu'nda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yıldır ve bursun devamı için akademik başarı koşulu aranır.

 

İhtiyaç Bursu:

Maddi gereksinimi olan öğrencilere yurt bursu, kitap bursu, yemek bursu veya kısmi öğrenim ücreti bursu olarak, Mütevelli Heyet Başkanlığı'nın onayı ile TEDYÜV tarafından verilir.

Burstan yararlanmak için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru yapılması gerekir. Burs süresi, miktarı ve koşulları burs kararında belirtilir.

Bu bursa hak kazanan öğrencilerden, ilgili bölüm başkanının sorumluluğunda haftada 4 (dört) saat çalışması beklenir. Burs bir yıl süre ile verilir. Bu bursu alan öğrenciler, her akademik yılbaşında yeniden başvuru yapar ve değerlendirilir.

Burs, İngilizce Dil Okulu'nda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yıldır.

Bursun devamı için İngilizce Dil Okulu'nda okuyan üst kur (upper)  öğrencilerinin 1 yıl, orta kur (intermediate) öğrencilerinin 1,5 yıl, başlangıç kuru (beginner) öğrencilerinin 2 yılda İngilizce Dil Okulu'nu tamamlaması; lisans programlarındaki öğrencilerin genel not ortalamasının en az 1.80/4.00 olması koşulu aranır.

 

Çalışma Bursu:

Lisans öğrencilerinin akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapması halinde, çalışmaları karşılığı sağlanan burstur. Bu bursun verilmesinde öğrencinin ihtiyacı ve başarısı esas alınır.  Bu bursu alan öğrencilere saat başı ücret ile haftada 15, ayda 60 saati geçmeyecek biçimde Üniversitenin ihtiyaç duyduğu birimlerde çalışma olanağı sağlanır.

Genel not ortalaması 2.00-4.00 arasında olan öğrenciler başvuru yapabilir ve burs 9 ay süre ile verilir. Yaz dönemi için öğrencinin talebi ve ilgili akademik veya idari birimin onayı üzerine uzatılabilir.

Çalışma bursu alan öğrenciler, her akademik yılbaşında yeniden başvuru yapar ve başvuruları değerlendirilir. Çalışma bursunun süresi azami 5 yıldır.

 

Burslarla İlgili Çeşitli Hükümler:

Burslara başvuru ve bursların devamı için “kayıtlı” statüde olmak gerekir. “Kayıtsız” statüye düşen öğrencilerin bursları kesilir. Bu öğrenciler, programın azami süresi içinde olmak kaydı ile programa tekrar kayıt yaptırmaları durumunda ÖSYS kontenjan bursları hariç olmak üzere diğer burslardan da yararlanabilir.

Burslara başvuru yapmak ve bursların devamı için uzaklaştırma cezası almamış olmak gerekir.

Birden fazla bursun koşullarını sağlayanlar, en yüksek kapsamlı burstan faydalanırlar. (Uluslararası Bakalorya bursu, bilim insanı bursu ve başlangıç kuru başarı bursu hariç.)

Yaz okulu öğretimi burslu statüsüne bakılmaksızın tüm öğrenciler için ücretlidir. (2012 ve 2013 yılı girişli öğrenciler hariç.)

Burslar, normal ders yükü için (14-20 kredi) geçerlidir. Fazla ders alan tüm öğrenciler, burslu statüsüne bakılmaksızın, 20 kredinin üzerindeki ders yükü için ek ücret öder.

Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal Programı (YAP) izleyip fazla ders alan öğrenciler, burslu statüsüne bakılmaksızın 20 kredinin üzerindeki ders yükü için ek ücret öder. İki yarıyıl başarıyla ÇAP/YAP programlarına devam eden öğrencilere otomatik olarak ek ücret bursu verilir; ödemiş olduğu ek ücret iade edilir ve ÇAP/YAP programına devam ettiği sürece ek ücret ödemez.

Çift Anadal (ÇAP) yapan öğrenciler için burs süresi bir yıl artırılır.

Yarıyıl izni alan öğrencinin burs süresini kullandığı kabul edilir. Ancak, mücbir sağlık nedenleri olması durumunda, izin süresinin burs süresine sayılıp/sayılmaması konusuna Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.