Ana içeriğe atla

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Topluma Hizmet

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Derslerde
TEDÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet hedefleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında ele alınıyor, her bölümde bu hedeflere uygun derslerin açılması ve araştırma çalışmaları yapılması için adımlar atılıyor.

İstasyon TEDÜ ile Sosyal İnovasyon’a Destek
İstasyon TEDÜ’de, sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik ve sosyal fayda odaklı tüm aktörler bir araya geliyor, İstasyon TEDÜçok işlevli bir etkileşim ve çalışma alanına dönüşüyor.
Öğrenci topluluklarına, sosyal fayda odaklı öğrenci projelerine, sosyal girişimlere; kuluçka programları, eğitimler, etkinlikler ve programlarla destek oluyor.