Öğrenci Destek Merkezleri

Öğrenci Destek Merkezleri

Öğrenci Danışma Merkezi (Student Counseling Center, SCC)

Öğrenci Danışma Merkezi; TEDÜ öğrencilerinin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve akademik yönlerden en üst düzeyde gelişmelerine destek olmak için kurulmuştur. Öğrencilerimizin gelişim süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara koruyucu ve önleyici çalışmalar yaparak yardımcı olmak, mevcut problemler karşısında öğrencilerimizin var olan potansiyellerini kullanmalarını ve sağlıklı ve doğru kararlar almalarını sağlamak, Öğrenci Danışma Merkezi'nin temel hedeflerindendir.

İletişim:

Öğrenci Danışma Merkezi Koordinatörü

Özlem Özten

Tel: 0 (312) 585 00 95

E-posta: ozlem.ozten@tedu.edu.tr

Öğrenci Danışma Merkezi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

Öğretme-Öğrenme Merkezi (Center for Teaching and Learning, CTL)

Derslerin, aktif-etkileşimli, probleme dayalı, uygulamalı ve öğretmeden çok öğrenmeye uygun şekle çevrilmesi, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, üst düzey düşünme becerilerinin derslerle bütünleştirilmesi, TED Üniversitesinin en önemli hedeflerinden biridir. Bu kurumsal politikanın uygulamaya yansıması için öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize destek olmak üzere bir “Öğretme-Öğrenme Merkezi (Center for Teaching and Learning, CTL)" kurulmuştur. Merkezimiz, hem öğretim üyelerine hem de öğrencilere hizmet vermektedir. Merkezimiz, öğrencilere "Akran Desteği Programı (Tutoring Program)" ile lisans öğrencilerine matematik, fizik, ekonomi ve bilgisayar alanlarında birebir ve küçük grup akademik desteği sağlar.

Öğretme-Öğrenme ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Kariyer Merkezi (Career Center, CC)

TEDÜ Kariyer Merkezi, öğrencilerimizin mezun olmadan önce iş dünyası ile doğrudan iletişim içinde olarak iş ortamlarını tanımaya başlamaları, dolayısı ile mezuniyet sonrası profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmalarına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. Kariyer Merkezi'nin amacı, öğrencilerimize meslek seçimi ve/veya yüksek eğitimleri ile ilgili planlarında karşılarına çıkacak seçenekleri bilinçli değerlendirebilmeleri için bilgi, yetenek ve becerilerini kullanarak, ilgi alanlarını belirleyerek kendilerini ve kişilik özelliklerini tanımalarını sağlamak, böylelikle doğru kariyer hedeflerine yönlendirmektir.

İletişim:

Kariyer Merkezi Yöneticisi 

Pelin Kalkanoğlu

Tel: 0 (312) 585 01 73

E-posta: pelin.kalkanoglu@tedu.edu.tr

Kariyer Merkezi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Engelsiz TED Üniversitesi

Engelli öğrencilerin etkili öğrenme süreçleri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak, özel ihtiyaçları ile ilgili sorunları çözmek ve öğrenme ortamlarını düzenlemek için engelsiz TED Üniversitesi birimi kurulmuştur. Birim; engelli öğrenci, akademik ve idari personel için bilinçlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmayı ve engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla, tüm kampüs alanları ve ders materyallerinin gerekli düzenlemelerini yapmayı öncelikli sorumluluğu olarak benimsemiştir.

İletişim:

Engelsiz TEDÜ Koordinatörü 

Yrd. Doç. Dr. Onur Özmen

Tel: 0 (312) 585 02 06

E-posta: onur.ozmen@tedu.edu.tr