Kariyer ve Staj Olanakları

KariyerveStajOlanaklarıTEDU

 

Bünyemizde bulunan TEDÜ Kariyer Merkezimiz öğrencilerimiz talepleri ile birebir ilgilenmektedir. Kariyer Merkezi’mizin amacı öğrencilerimizin mezun olmadan önce iş dünyası ile doğrudan iletişim içinde olarak iş ortamlarını tanımaya başlamaları, dolayısı ile mezuniyet sonrası profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmalarına yardımcı olmaktır.

Öğrenci ve mezunlara tam zamanlı, yarı zamanlı, kısa dönemlik ve zorunlu staj olanaklarının yaratılması konularında çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında Kariyer Öncüleri Programı ile öğrenci ve rol model alabilecekleri kişileri bir araya getirerek, kariyer hedefleri için farkındalık yaratacak vizyonları görmelerini sağlıyoruz. Kariyer günleri, söyleşi düzenleyerek sektör ve firmaları tanıtıyoruz.